Fluid Film sørger for at utstyret ditt fungerer hver sesong. Lanolinoljen kan brukes på kjeder, hengsler, låser, kraner, batteriterminaler, hydraulikksylindre og bolter.

LÅSER:

Fluid Film virker godt på låser og hengsler, og hindrer at låsen fryser.

ELEKTRISKE KONTAKTER:

Fluid Film beskytter også elektriske kontakter, sikringsskap og lamper. Også i tunneler.

TRUCK:

Fluid Film virker godt på rammer, førerhus, wirer og kjeder.

LAGRING OG SENDING AV DELER:

Fluid Film beskytter utstyr på lager opp til ca halvannet år. Dermed får utstyret full beskyttelse under transport.

MUSEUM:

Konserverer metall som våpen og redskaper. Impregnert skinn holder seg mykt i årevis.

VARMEPUMPER:

Enkelt kan du forlenge levetiden til varmepumpen med flere år. Korrosjon på rør, eletriske kontakter og kretskort hindres enkelt ved å sprøyte på Fluid Film. Dette påvirker i stor grad økonomien og miljøet.